Nuohouspalvelut

Nuohooja huolehtii työlään kiinteistöjen paloturvallisuudesta, sisäilman puhtaudesta, energian säästöstä sekä ympäristön puhtaudesta. Nuohooja tekee myös savuhormien tiiviyskokeita ja videokuvauksia sekä korjaa savuhormeja. Lisäksi nuohooja puhdistaa lämmityskattiloita ja tekee palamistapahtumaan liittyviä hyötysuhdemittauksia. Oleellinen osa ammattitaitoisen nuohoojan työtä on asiakkaiden neuvonta ja konsultointi palamiseen, tulisijoihin, ilmanvaihtoon ja paloturvallisuuteen liittyvissä käyttö-, huolto- ja suunnitteluasioissa.

Lisätietoa nuohoojan ammatista

Nuohous perustuu Suomessa pelastustoimesta annettuun lakiin. Pelastustoimilain (23 §) mukaan rakennuksen omistajan tai haltijan yleisten tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huolletaan ja puhdistetaan määrävälein. Nuohouksen järjestämisestä laissa (38 §) todetaan, että kunta päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä kunnassa.

Kunta voi:

 1. Huolehtia nuohouksesta itse (= kunnallinen nuohoustoiminta). tai
 2. Hankkia nuohouspalvelut yksityiseltä palvelujen tuottajalta
  (piirinuohousjärjestelmä, käytössä Kuopio-Karttula-Tervo-Tuusniemi alueella)

Kunnallinen nuhoustoimi on vähentynyt ja on käytössä enää vain muutamissa Suomen kunnissa, esim. Iisalmessa.
Lain 39 §:n mukaan "nuohoojan ammatin harjoittajalta, hänen palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä ja kunnan palveluksessa olevalta nuohoojalta vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto."

Edellä mainittujen lisäksi tarkemmat säännökset nuohouksesta ja ilmanvaihtolaitteiden puhdistuksesta ilmenevät sisäasiainministeriön määräyksistä.

Lue sisäasianministeriön asetus nuohouksesta

Nuohoojan kelpoisuusvaatimukset

Lämmitysvihjeitä

 • Varaa ja käytä aina kuivia sytykkeitä ja kuivaa, pienipalaista ja tasalaatuista polttopuuta.
 • Avaa savuhormin pelti, poista tuhka ja tarkista veto ennen kuin sytytät. Kiinteistön ollessa ns. kylmillään, jätetään savupelti hieman auki, näin ollen veto säilyy ja hormi pysyy kuivana.
 • Sytytä pienellä määrällä polttopuita.
 • Lisää puut vähitellen pienissä erissä, ei kuitenkaan yksitellen ja korkeintaan 1-2 kertaa lämmityksen aikana.
 • Jos uuni on ollut pitkään käyttämättä tai se on taipuvainen savuttamaan, kannattaa nuohousluukussa polttaa pienessä peltiastiassa lyhytliekkistä polttoainetta tai hieman tuohta, kunnes veto käynnistyy. Älä käytä sanomalehteä savuhormi tukkeutuu. Kylmillään olleen tulisijan lämmittäminen on aloitettava varovasti ja hitaasti.
 • Älä kohenna tulta tarpeettomasti palamisen aikana.
 • Käytä riittävästi palamisilmaa liekehtivän palon aikana.
 • Älä polta tulisijassa jätteitä.• Häkä on vaarallista,
  siksi peltiä ei suljeta, jos tulisijassa on vielä palamatonta puuta tai hiillos siis varmista aina polttoaineen loppuun palaminen ennen savupeltien sulkemista.  Älä jätä uunia valvomatta lämmityksen aikana. Poista palamisjätteet säännöllisesti palamattomasta aineesta tehtyyn kannelliseen astiaan, sillä tuhka saattaa olla kuumaa vielä vuorokausien ajan.

Noenpoltto

KYSY LISÄÄ VINKKEJÄ NUOHOOJALTASI!